Blockchain การทำงานของระบบเก็บข้อมูลที่รอปฏิวัติโลก

Blockchain – สำหรับวงการดิจิตัลแล้ว ข้อมูลถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่โลดแล่นอยู่ในกระแสของระบบอินเตอร์เน็ต หากไม่มีการนำข้อมูลลงมาสู่ระบบ ก็จะไม่สามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดระหว่างกันได้ แต่การที่ข้อมูลบางข้อมูลนั้นมีความสำคัญมาก ระบบในการจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกับธุรกรรมการเงิน

ในการทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกดิจิตัล ปัจจุบัน Blockchain ถือเป็นทางเลือกในการเก็บระบบที่ดีที่สุด เพราะจากการที่แต่ก่อนข้อมูลมักถูกเก็บเอาไว้โดยระบบระหว่างสองฝั่ง เพื่อป้องกันที่จะให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูล แต่เพราะเป็นข้อมูลที่รู้กันแค่สองคนสองฝั่ง มันจึงไม่สามารถตรวจสอบหรือยอมรับได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องหรือเป็นจริงแค่ไหน เหมือนกับในโลกความจริงคือเราต้องการ “พยาน” ที่รู้เห็นและยืนยันข้อมูลนั้น

Blockchain คืออะไร

Blockchain คือการเก็บข้อมูลธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ที่มีพยานรับรอง โดยต้องมีการยืนยันจากเครือข่าย

Blockchain คืออะไร

Blockchain คือ การเก็บข้อมูลที่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นโดยมีพยานรับรอง มันจึงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ อธิบายง่ายๆ A ทำธุรกรรมโดยการโอนถ่ายเงินให้ B ระบบจะสร้างกล่องขึ้นมาหนึ่งกล่องบรรจุข้อมูลว่า A โอนเงินให้ B จากนั้นก็ประกาศบอกทั่วระบบอินเตอร์เน็ตว่ามีการทำธุรกรรมนี้ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังทุกเครื่องคอมพิวเตอร์บนโลก โดยมีบางเครื่องที่สามารถจับข้อมูลนี้ได้ และยืนยันกลับมาว่า A มีการโอนเงินไปถึง B จริง

จากตรงนี้จะเห็นว่ากล่องธุรกรรมดังกล่าวมีสองส่วนคือ มีธุรกรรมและมีพยานยืนยัน กล่องนี้ก็จะกลายเป็นกล่องที่มีความสมบูรณ์ ก็จะถูกปิดผนึกและเอาไปผูกต่อจากกล่องข้อมูลอื่นแบบเป็นเส้นตรง มีลักษณะเหมือนร้อยไว้ด้วยโซ่ต่อกัน จึงเรียกลักษณะนี้ว่า Blockchain

ลักษณะการเก็บข้อมูลของ Blockchain

และด้วยคุณลักษณะของ Blockchain ที่เป็นเก็บข้อมูลเดินหน้าทางเดียว กล่องที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมันได้อีก เพราะระบบจะไม่ยอมให้มีการแก้ไขใดใด เนื่องจากมันจะทำลายความถูกต้องของสายโซ่ที่อยู่ต่อมาทั้งหมด ดังนั้นกล่าวได้ว่ากล่องที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง ก็จะไม่สามารถเข้ามาร้อยต่อกับข้อมูลที่ผ่านมาแล้วได้ตั้งแต่แรก

วงการการเงินดิจิตัลไม่ใช่วงการเดียวที่เห็นความสำคัญในลักษณะนี้ แต่การที่ Blockchain ถูกกล่าวถึงมากในระบบการเงินดิจิตัล เพราะมันเป็นเงินที่ไม่มีตัวตน เป็นเงินที่มีแต่ข้อมูล ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้องของเงินดิจิตัลจึงมีความสำคัญมาก และด้วยการที่ข้อมูลแบบ Blockchain ถูกส่งไปให้พยานหลายๆ คนหรือหลายๆ เครื่องรับรู้ มันจึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่ายๆ ยิ่งถ้ามีสัก 1,000,000 คนหรือเครื่องเป็นพยานในข้อมูลนี้ การที่คนหนึ่งจะแก้ไขข้อมูลให้เปลี่ยนแปลงไปจะทำได้ต่อเมื่อเข้าไปแก้ในข้อมูลของทั้งล้านคนนั้นเท่านั้น มันจึงเป็นการยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้

ความที่มันเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้นำข้อมูลไปฝากไว้กับคนหมู่มาก ไม่มีคนกลางที่คอยดูแล ทำให้มันถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือ และมีความสะดวก Blockchain จึงกลายเป็นระบบเก็บข้อมูลที่กำลังถูกใช้งานกับทุกข้อมูล ไม่ใช่แค่ในเชิงการเงิน แต่เชิงข้อมูลการใช้งาน การบัญชี การสต๊อกสินค้า ทุกอย่างสามารถใช้บล็อกเชนได้หมด ซึ่งข้อมูลนี้เมื่อมีผู้ใช้ร่วมกัน ทุกครั้งที่มีการเติมข้อมูลเข้าไปใหม่ ผู้ใช้ข้อมูลร่วมก็จะได้ข้อมูลปัจจุบันเสมอ

Blockchain มีความปลอดภัยอย่างมาก

การเก็บข้อมู,ของ Blockchain นั้นจะนำข้อมูลแต่ละส่วนไปฝากไว้กับหลาย ๆ คนแทนที่จะมีคนกลางเก็บข้อมู,ไว้เพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งจึงทำให้มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างมาก และนั่นทำให้ Blockchain นั้นมีความปลอดภัยขั้นสูง

Blockchain เที่ยงตรง ปลอดภัย ?

การใช้ระบบเก็บข้อมูลกลางแบบไม่มีคนคุมที่แท้จริง หรืออย่างที่ Blockchain ดำเนินการอยู่จึงเป็นทางเลือกของอนาคต เพราะมันจะมีความเที่ยงตรงอย่างมาก และมันสามารถสร้าง Chain อื่นๆ ขึ้นมาเพื่อเอามาต่อกับสายข้อมูลหลักได้ โดยที่ Blockchian ให้ก็จะมีสภาพเหมือนกล่องอีกกล่องหนึ่งในเส้นเดิมหรือเส้นหลัก แน่นอนว่าถ้ามันไม่ถูกต้องก็เข้ามาต่อกับเขาไม่ได้

สำหรับโลกอนาคตจากนี้ที่ข้อมูลแบบดิจิตัลถือว่าสำคัญและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นและเร็วขึ้น การต้องการใช้งานข้อมูลที่ถูกต้อง หรือการทำให้ข้อมูลถูกต้องส่งต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ท้าทาย และระบบ Blockchain ก็คือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตสามารถถือก็อบปี้ข้อมูลเดียวกันได้อย่างอิสระ แต่จะไม่สามารถดัดแปลงหรือแก้ไข ตลอดจนสร้างข้อมูลปลอมที่ผิดจากข้อมูลที่ถูกต้องของเดิมได้ มันจึงเป็นสิ่งที่ระบบและคนในปัจจุบันต้องการ ซึ่งอนาคตข้างหน้าระบบข้อมูลนี้จะยิ่งถูกใช้งานมากขึ้นๆ แน่